Grand Casino Rulette Online | 300 euroa reģistrācijas bonuss | Fenikss kasino

Best Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 70 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 200 ( Registration Link )

 

OPEN SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 150 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 200 ( Registration Link )

 

OPEN FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 60 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

ENTER JET CASINO

 


 

 

 

Grand Casino Rulette Online | 300 euroa reģistrācijas bonuss | Fenikss kasino

Evolution Live Kazino Spēles

Spēles Dalības Maksa (likme)

Jūs Varat Maksāt par spēli, Spiežot Pogu “Defozīts” ekrāna augšējā malā, kuri -piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Summa TiK Pārskaitīta Uz Jūsu spēļu Kontu, ei Kura ir iespējams Maksāt par spēli.

Minimālā likme: 0,10 EUR

Maksimālā likme: 10 000 euroa

Limti var atšķirmy Un Tie Ir redzami, pieslēdzoties konkrētam spēļu galdam.

Spēļu NoteKUMI

DETALIZētus spēles Noteekumus var Aplūkot, Pievienojoties spēles galdam un ekrāna labajā sTūrī noklikšķinot uz pogas palīdzība.

Kārtība, kādā uzsākt dalību spēlē:

Lai Pievienoties elävät kazino, visipirms ir nepieciešams atvērt mājaslapu www.fenikscasino.LV un autorizēties. Pēc veitsmīgas autorizācijas, spēlētājs tiekoi novirzīts uz galveno lapu, kurr ir jāizvēlas sadaļa „live kazino” un tad astinicīgais spēļu galds.

Laimesta saņemšanas Norise

Laimests TIEK AUTRASISKI IESKAITITS KLENTA FENIKSSCASINO.LV/LV Kontā. Lai saņemtu laimestu, apmeklējiet sadaļu “izmaksa” un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz jūsu bankas kontu.

Naudas izmaksa no spēlētāja konta, ja ir veiktas viisumit nepieciešamās pārbaudes, tiek veikta sumpai, kas nepārsniedz 720 eur, nekavējoties. Ja Summa Pārsniedz 720 Eur, Bet Nepārsniedz 14 300 Eur, Izmaksa TiK Veikta Wienas Darba Dienas Laikā, Bet Summa Virs 14 300 Eur – 30 Dienu Laikā un ne vairāk kā Divos Maksājumos.

Saskaņā ar Likuma “par Iedzīvotāju Ienākuma nodokli” 8.Panta Trešās Daļas 20.4.Punktu, ei 2018.Gada 1.Janvāra azartspēļu laimesti virs 3000 eur Tiek Aplikti ar Iedzīvotāju Ienākuma Nodokli.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja Spēlētājam pēc spēles beigām tai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža iriesības tās iesniegt azartsshkes Tuki@feniksScasino.LV Vai Zvanot Uz Klientu Atbalsta Tālruni +371 67301090. Pretenziju Azartspēļu Organisationētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo sava atbildi iespējami ātrākā laikā personiski, sazinoott a ar pieteicēju telefoniski vene e-pastit.